Неврална терапия

Неврална терапия

Невралната терапия е метод за разпознаване и дезактивиране на огнищата на хронично възпаление. При този вид терапия се инжектират локални анестетици (лидокаин, прокаин) върху определени точки на кожата, мускулатурата и нервите, при което се постига траен обезболяващ след 4-8 сеанса. Основната цел е въздействие върху регулационната система на организма и по-точно върху тонуса на вегетативната нервна система, като се блокира огнището на хроничното възпаление 70%. Огнищата на хронично възпаление се намират в областта на главата, околоносни синуси, сливици и зъби. Особено значение имат белезите – следоперативните или след травми, които често се оказват огнища на раздразнение и след тяхното третиране с локални анестетици болката в друга част на тялото изчезва или намалява.

Кога е необходимо прилагане на Неврална Терапия:

 • При различни функионални разстройства от невро-вегетативен и невро-соматичен произход.
 • При хронични функционални разстройства или болка, които са резистентни и конвенционалното лечение
 • В случаите на тежка патология като допълваща терапия.

При какви заболявания и състояние Невралната Терапия е препоръчителна:

 • Остра и хронична болка в гръбначния стълб – шия, гръб, кръст
 • Спортни травми – навяхвания, изкълчвания, счупвания; радикулити; полиневропатии; тенис лакет – епикондилити
 • Ставни болки – тазобедрени, коленни, раменни и др.
 • Главоболие
 • Остро и хронично възпаление – на стави, нерви и вътрешни органи
 • Проблеми на кръвообращението
 • Невровегетативни симптоми
 • Заболявания на вътрешните органи

Предимства на Невралната Терапия:

 • Научно доказано въздействие
 • Липса на странични ефекти
 • Създава предпоставки за по-ефективното прилагане на съпътстващите лечебни методи
 • Непосредствено лечение на болката в острия стадий
 • При хронични заболявания бързо постигане на подобрение
 • Може да се съчетава с всички други методи за лечение на болката

Като част от терапията за регулация целта на невралното терапевтично въздействие е да нормализира или подобри саморегулацията на тялото на различни нива.

Техники на Невралната Терапия:

 • Инжектиране в мястото на болка, БАТ, trigger points
 • Сегментна терапия
 • Интравенозно инжектиране
 • Инжектиране в нервни стволове
 • Инжектиране в огнища на хронично възпаление

Невралната терапия практикуват специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, провели обучение при водещи специалисти с дългогодишен опит.

Терапията се провежда един път седмично или месечно в зависимост от заболяването и оплакванията на пациентите. Преди започване на лечението се провежда подробен и задълбочен преглед за уточняване на методиката, по която ще се прилага невралната терапия.