Физиотерапия

Дълбока осцилация

Уникален, иновативен метод на терапевтично въздействие с нискоинтензивно елекстростатично поле, генериращо биологично ефективно трептене на третираните тъкани. Въздейства върху всички подлежащи на терапия тъкани: кожа, съединителна, мастна, мускулна тъкан, кръвоносни и лимфни съдове.

Ефекти на дълбоката осцилация: Аналгетичен ефект; Противовъзспалителен ефект; Противооточен и лимфодренажен ефекти; Регенериращ ефект; Антифиброгенен ефект; Детоксикиращ ефект.