Наситените мазнини не запушват артериите

Posted Leave a commentPosted in Новини

Статия публикувана в Британския журнал за спортна медицина твърди: “Наситените мазнини не запушват артериите.” Коронарната болест на сърцето е хронично възпалително заболяване, рискът от което може ефективно да се намали от здравословни промени в начина на живот. Патогенезата и лечението на коронарната болест спешно изискват промяна в парадигмата. Въпреки популярното разбиране сред лекари и общество, […]

Нова дефиниция за високо кръвно налягане

Posted Leave a commentPosted in Новини

Новите указания за кръвно налягане от Американския колеж по кардиология и Американската асоциация на сърцето намалява дефиницията за високо кръвно налягане до 130/80 mm Hg(милиметра живачен стълб). Това означава, че повече от 100 милиона възрастни ще имат високо кръвно налягане, въпреки че мнозина от тях няма да подозират за диагнозата си. Новите препоръки са както […]