Koнсултация

Телемедицина

Телемедицината е използване на телекомуникационни технологии за осигуряване на здравни грижи от разстояние. Тя разширява достъпа до здравни грижи и подобрява диагностицирането, лечението и контролирането на болестите. Спестяването на време и пари са едни от основните предимства. Интерпретация на данни, разчитане на образна диагностика, диагностициране, изграждане на индивидуален план и квалифицирано мнение само на един “клик” разстояние.

В ерата на COVID-19 онлайн консултацията е по-необходима от всякога!

Може да направите консултация с д-р Ангелов в платформата rod.run на този линк: https://rod.run/#88
или изпозвайки QR code:

Д-р Ангелов може да ви помогне с:

  • разчитане на лабораторни резултати и мускулно-скелетна образна диагностика;
  • изграждане на индивидуален рехабилитационен план, който може да се извършва в удобството на дома Ви;
  • компетентни съвети по здравни въпроси в сферата на Физиотерапия, Рехабилитация и Ревматология.

Д-р Александър Ангелов  завършва Медицински Университет – София и в момента специализира Ревматология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Също така е докторант с дисертация на тема: “Как възпалителните процеси въздействат на сърдечно-съдовата система“. Притежава дългогодишен опит с Физиотерапия и Рехабилитация на опорно-двигателния апарат. Има множество сертификати и е преминал едногодишен специализиран курс по образна диагностика при ревматични болести на Европейската лига срещу ревматизъм (EULAR). Има публикации в сферата на Анатомията и Ревматологията. Рецензент е към едно от най-престижните научни списания Rheumatology International. Има задълбочен интерес към науката и образованието.

Цената на писмена или видео консултация: 20 лв.