Здраве

Какво причинява замърсеният въздух на костите ви?

Искате ли още една причина за ненавист към мръсния въздух?

Липсата на калций, витамин D и стареенето са някои от ключовите фактори, които увеличават риска от остеопороза. Но две скорошни проучвания също свързват замърсяването на въздуха с увеличаващите се стойности на остеопорозата. Изследователи от Harvard T.H. Chan School of Public Health, New England Research Institute, Northwestern University, the Columbia Mailman School of Public Health и други значими институции откриха връзка между дългосрочно излагане на замърсен въздух и появата на остеопороза.

Намерени са доказателства за връзка между концентрациите на частици в атмосферата и повишенaтa честотa на прием на болни с костна фрактура. Хора, живеещи в райони с по-високи концентрации на частици във въздуха, имат по-ниски серумни концентрации на паратиреоидни хормони и намалена костна минерална плътност.  Откритията подкрепят връзката между дългосрочното излагане на замърсен въздух  и намаленото костно здраве. Подобряването на концентрациите на частици във въздуха може да допринесе за значително по-добро костно здраве, да предотврати фрактури на костите и да намали разходите за здравето, свързани с фрактури, особено при възрастните.

Ето още една причина за населението на България да изисква чист въздух.

Източници: http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30136-5/fulltext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *