Новини

Нова дефиниция за високо кръвно налягане

Новите указания за кръвно налягане от Американския колеж по кардиология и Американската асоциация на сърцето намалява дефиницията за високо кръвно налягане до 130/80 mm Hg(милиметра живачен стълб). Това означава, че повече от 100 милиона възрастни ще имат високо кръвно налягане, въпреки че мнозина от тях няма да подозират за диагнозата си. Новите препоръки са както следва:
Нормално кръвно налягане: <120/80 mm Hg;
Повишено кръвно налягане: Систолично между 120-129 и диастолично по-малко от 80;
Първа степен хипертояния: Систолично между 130-139 или диастолично между 80-89;
Втора степен хипертония: Систолично поне 140 или диастолично поне 90 mm Hg;
Хипертонична криза: Систолично >180 и/или диастолично >120
Източник: https://www.acc.org/…/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *