Новини

Наситените мазнини не запушват артериите

Статия публикувана в Британския журнал за спортна медицина твърди: “Наситените мазнини не запушват артериите.”
Коронарната болест на сърцето е хронично възпалително заболяване, рискът от което може ефективно да се намали от здравословни промени в начина на живот.
Патогенезата и лечението на коронарната болест спешно изискват промяна в парадигмата. Въпреки популярното разбиране сред лекари и общество, че хранене с наситени мазнини запушва тръбите, е просто погрешно.
По-високият прием на наситени мазнини е свързан с по-малка прогресия на атеросклерозата, докато приема на въглехидрати се асоциира с по-голяма прогресия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *